Vlaams-Nederlands initiatief Food from Food

Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het nieuwe initiatief Food from Food voor de voedingsmiddelenindustrie gelanceerd. Het project Food from Food ondersteunt innovaties op het gebied van verwaarding van plantaardige nevenstromen tot voedingsmiddelen. Interreg, provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, provincie Oost-Vlaanderen en het ministerie van Economische Zaken steken samen ruim 2,5 miljoen euro in het project. Voor veel agro- en voedselbedrijven is het een uitdaging om marktklare voedingsmiddelen, zoals vezels, vitamines en eiwitten, uit plantaardige nevenstromen te halen. Food from Food bundelt de krachten van een tiental partners in de grensregio om innovaties op dit gebied te versnellen.

Deze partners zijn Food Tech Brainport, Van Rijsing Groep, Bodec BV, Fi&S, Brightlabs.nl, HAS hogeschool, Flanders’ FOOD, EV ILVO, Groentenhof, Innovatiesteunpunt Boerenbond en Brainport Development. Zij vergroten samen het marktbereik, delen technologische innovaties en wisselen kennis en kunde uit. Er wordt een digitaal platform opgezet met aanbieders van plantaardige nevenstromen en een overzicht van testfaciliteiten en beschikbare technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Speciale bijeenkomsten worden in september georganiseerd om kennis en ideeën uit te wisselen en nieuwe ideeën en initiatieven te stimuleren. Daarnaast speelt Food from Food een ondersteunende rol bij het matchen van potentiële samenwerkingspartners en het opzetten van haalbaarheidsstudies. Binnen Food from Food kunnen bedrijven gebruik maken van onderzoeksfaciliteiten om producten en processen te laten testen. Bovendien is er een speciaal fonds in het leven geroepen voor innovatieve projecten op het vlak van verwaarding van nevenstromen tot voedingsmiddelen. De ambitie is om twintig van deze projecten te financieren, elk met een maximaal budget van 40.000 euro. Dit bedrag is bijvoorbeeld bedoeld om demonstraties en pilots mee op te zetten. Food from Food loopt tot eind 2019.