Vion wint Kristalprijs voor snelste stijger 2017

Tijdens de Kristalprijsceremonie in Driebergen heeft Vion de Kristalprijs 2017 voor de snelste stijger op de Transparantiebenchmark van Nederland gewonnen, voor haar MVO-verslag 2016.

De Kristalprijs is de prijs voor de beste MVO-verslaggeving die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in 2010 heeft opgezet. De Kristal is de belangrijkste prijs voor MVO-verslaggeving in Nederland.

Dit jaar heeft Vion haar eerste maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-verslag gepubliceerd. Met een stijging van 90 punten ten opzichte van vorig jaar, is de onderneming gestegen van de 204e naar de 112e positie op de Transparantiebenchmark. Francis Kint, CEO Vion: “Vion is heel trots en blij met het winnen van deze prijs. Het is een erkenning voor ons werk, onze durf en onze prestaties en voor de sector een enorme stimulans.”
In MVO-verslag zijn cruciale onderdelen zoals een waardecreatiemodel, een beschrijving van de waardeketen en informatie met betrekking tot stakeholderdialoog opgenomen. Vooral de verbinding tussen materiële thema’s en het waardecreatiemodel werd door de jury treffend genoemd. Een ander sterk element van het verslag was dat voor bijna ieder materieel thema resultaten op kwantitatieve wijze worden gepresenteerd. Daarnaast sprak de jury haar waardering uit voor het feit dat Vion met het publiceren van een MVO-verslag kiest voor openheid. Juist in een bedrijfstak die kritisch door de maatschappij wordt gevolgd, is transparantie niet altijd vanzelfsprekend, maar des te meer van belang – aldus de jury van de prijs.