ISO 8573-1: 2010 †‡
Deeltjes Water Olie
Maximaal aantal deeltjes in micron damp vloeistof Totaal (vloeibaar, damp)
Klasse 0,1 – 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 5,0 Grootte mg/m3 DDP in °C gr/m3 mg/m3
0 overeengekomen tussen leverancier en klant echter beter dan klasse 1
1 20.000 400 10 ­ ­ ≤ -70 ­ ≤ 0,01
2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ­ ­ ≤ -40 ­ ≤ 0,1
3 ­ ≤ 90.000 ≤ 1000 ­ ­ ≤ -20 ­ ≤ 1
4 ­ ­ ≤ 10.000 ­ ­ ≤ +3 ­ ≤ 5
5 ­ ­ ≤ 100.000 ­ ­ ≤ +7 ­ ­
6 Cp (mg/m3) 0 < Cp ≤ 5 ≤ +10 ­ ­
7 Cp (mg/m3) 5 < Cp ≤ 10 ­ Cw ≤ 0,5 ­
8 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 0,5 < Cw ≤ 5 ­
9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 5 < Cw ≤ 10 ­
X Cp (mg/m3)  > 10 ­ Cw > 10 >5
Condities gemeten bij 20 °C en absolute atmosferische druk van 1 bar. Watergehalte gemeten bij werkdruk
Cw = Concentration of liquid water
Cp = Concentration of particles