Rosenthal: ,,Varkenshouderij zet belangrijke stap naar herstructurering sector”

,,De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft een belangrijke stap gezet met het herstructureren van de Nederlandse varkenshouderij.” Dat zegt voorzitter Uri Rosenthal van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) over de Regeling Omgevingskwaliteit, die op 1 september is ingegaan.

De Regeling Omgevingskwaliteit bevat volgens Rosenthal twee belangrijke elementen voor herstructurering van de varkenssector. ,,Varkenshouders die impact hebben op de directe leefomgeving kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding om hun locatie te beëindigen. Tegelijk biedt de regeling ruimte voor duurzame varkenshouderijen die in minder belaste gebieden willen ontwikkelen op een geschikte locatie en in harmonie met de omgeving.”
Door de regeling zal het aantal varkens in gebieden waar de varkensdichtheid groot is, afnemen. In gebieden waar nog wel ruimte is om te ontwikkelen, kunnen varkensbedrijven uitbreiden of zich vestigen. ,,Deze bedrijven opereren duurzaam en maatschappelijk verantwoord en houden rekening met mens, dier en omgeving,” zegt Rosenthal. De regeling is volgens hem een belangrijke stap naar een economisch toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector. ,,Precies wat de coalitie beoogt,” aldus de coalitievoorzitter.
De Coalitie ViVa heeft de Regeling Omgevingskwaliteit vastgesteld. De uitvoering komt voor rekening van het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. Dat wordt geleid door Paul Jansen. De Coalitie ViVa is verheugd dat met de Regeling Omgevingskwaliteit meer slagen kunnen worden gemaakt richting een nog duurzamere varkenshouderij.
In de Coalitie ViVa werken de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het ministerie van Economische Zaken sinds 2016 nauw samen. Het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is in 2016 door de Coalitie ViVa gepresenteerd, met als doel de varkenssector te hervormen en toekomstbestendig te maken. Er is inmiddels een aantal acties uit dit plan uitgevoerd. ,,De Regeling Omgevingskwaliteit is een heel belangrijke, nieuwe mijlpaal in de verdere verduurzaming van de Nederlandse varkenshouderij,” zegt Rosenthal.
De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft als doel: een Nederlandse varkensketen die toonaangevend is op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. ,,Varkenshouders spelen actief in op de veranderende wensen van haar afnemers en de consument. Zij werken daarom intensief samen met andere partijen in de keten, zoals slachterijen en de retail,” aldus Rosenthal. Dit moet leiden tot een beter economisch rendement van de sector. De productie van varkens vindt daarnaast plaats op een transparante en geborgde wijze die maatschappelijk wordt gewaardeerd.
,,De varkenshouderij laat hiermee zien dat zij, in samenwerking met andere betrokken partijen, haar verantwoordelijkheid wil nemen en oog en oor heeft voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De bundeling van krachten in de varkenshouderij is een belangrijke basis geweest voor de stappen die nu worden genomen. De sector mag daar met recht trots op zijn,” meent Rosenthal. Hij verwacht dat deze regeling positief zal uitwerken voor de realisatie van de maatschappelijke opgaven, de economische positie en het imago van de sector.