April 2013

Machineveiligheid

Festo speelt op safe

Met onze aan machineveiligheid gerelateerde industriële componenten en veiligheidsadviezen richten wij ons in eerste instantie op machinebouwers. De snelle ontwikkelingen op dit vlak worden echter vooral gedreven door de wensen van eindgebruikers, zoals foodproducenten, die steeds meer het belang inzien van veilige machines. Aan het woord is Leon Haas, Product Marketing Manager Air Supply van Festo. Samen met zijn collega André Valstar, Product Marketing Manager Drives, vertelt hij over de safety maand van Festo en over de veiligheidsexpertise van de Delftse onderneming.

Tekst: Bart Manders

De maand juni staat bij Festo in het teken van zowel voedsel- als machineveiligheid, waarbij we ons in dit Meat&Co.-artikel vooral focussen op laatstgenoemd onderwerp. Beide thema’s vormen de rode draad van een safety maand, waarmee de Delftse specialist zijn veiligheidsexpertise onder de aandacht wil brengen bij productie- en kwaliteitsmanagers, machinebouwers, engineers en projectleiders binnen de voedingsindustrie. Eén van de activiteiten die in het kader van deze safety maand plaatsvindt, is het Food & Safety Event 2013. Voor de organisatie van dit gratis toegankelijke event op 28 mei a.s. in Delft, 18 juni in Vianen en op 25 juni in Zevenaar bundelt Festo de krachten met Pilz, Rittal en N&S. Gedurende dit event onthullen sprekers van toonaangevende producenten zoals Heineken en FrieslandCampina de geheimen achter hun succesvolle strategische veiligheidsaanpak.

Strategische issues
Voordat André Valstar de veiligheidsaspecten belicht van de DSBC-normcilinder van Festo, vertelt Leon Haas wat de aanleiding is voor de organisatie van de safety maand.„Met name bij grotere bedrijven, maar ook bij veel middelgrote spelers in de foodindustrie, zijn voedsel- en machineveiligheid de laatste jaren strategische issues geworden,” vertelt hij. „Hun integrale veiligheidsaanpak bevindt zich over het algemeen op een hoog niveau en veel bedrijven beschikken zelfs over de juiste tools om het veiligheidsniveau van hun bedrijfsprocessen te monitoren. Vooral sinds de invoering van de nieuwe Machinerichtlijn, 2006/42/EC, in 2008 – Europese wetgeving waarin is vastgelegd aan welke veiligheidsaspecten machines in de EU moeten voldoen – hebben bedrijven een directe behoefte aan kennis, ondersteuning én middelen op dit terrein.”

Integraal onderdeel
De introductie van de nieuwe EN ISO-13849-norm, die betrekking heeft op de veiligheidsaspecten van besturingssystemen, ligt volgens Leon Haas  eveneens aan ten grondslag aan het toenemende belang dat bedrijven hechten aan machineveiligheid. „Zowel met zijn industriële componenten als met zijn veiligheidsadviezen pakt Festo hierbij zijn rol en verantwoordelijkheid op. Logischerwijs biedt Festo producten en oplossingen die toegepast kunnen worden in veiligheidsfuncties. Hiermee richten wij ons als leverancier in eerste instantie op de machinebouwer. De snelle ontwikkelingen op dit vlak worden echter vooral gedreven door de wensen van producenten, die steeds meer het belang inzien van veilige machines en bereid zijn hiervoor te betalen. Voedsel- en machineveiligheid vormen daarom steeds meer een integraal onderdeel van de dienstverlening van Festo.”

Onder de aandacht
Ondanks het feit dat voedsel- en machineveiligheid de laatste jaren steeds hoger op de prioriteitenlijst van zowel producenten als machinebouwers staan, vindt Haas het erg belangrijk om deze thema’s voortdurend onder hun aandacht te blijven brengen.„De bestaande veiligheidsnormen en –richtlijnen zijn namelijk voor lang niet iedereen even helder,” benadrukt hij. „Daarom maken wij bedrijven niet alleen duidelijk hoe zij moeten omgaan met belangrijke veiligheidsaspecten van hun machines, maar ook hoe zij hun totale veiligheidsbeleid kunnen ‘aanvliegen’. Tijdens ons Food & Safety Event en onze safety workshops maken wij hen onder meer bekend met het thema veiligheid en maken we de vertaalslag naar concrete veiligheidsoplossingen voor pneumatische en elektromechanische applicaties.”

DSBC-normcilinder
De vorig jaar gelanceerde DSBC-normcilinder met klempatroon is volgens André Valstar illustratief voor de doordachte wijze waarop Festo omgaat met machineveiligheid. ,,Dit klempatroon garandeert dat deze nieuwe cilinder op een veilige manier in een machine wordt geïntegreerd en vergrendeld. Dankzij de drooglooppakking van de cilinder is deze bij uitstek geschikt voor toepassing in machines voor de voedselverwerkende industrie. Deze is speciaal ontwikkeld voor intensieve reiniging. Cilinders vormen een kwetsbaar onderdeel van het machinepark van producenten. Deze moeten bestand zijn tegen de uiteenlopende omgevingscondities in de voedselverwerkende industrie. Producenten moeten wat dat betreft kunnen terugvallen op een absolute proceszekerheid en –veiligheid. Door de toepassing  van kwalitatief mindere cilinders en sensoren in machines en door verkeerde verstellingen van de bijbehorende dempingsystemen is deze zekerheid er echter niet. Onze DSBC-normcilinder biedt deze zekerheid wél.” Bij de DSBC-normcilinder hebben afnemers de keuze uit een instelbare  PPV-luchtbuffering of een automatische, door Festo ontwikkelde PPS-demper. Valstar: ,,Bij deze laatste, zelfinstellende demping wordt de vrijkomende kinetische energie afgeremd. Hierdoor wordt een optimale instelling van de buffercapaciteit gewaarborgd, ook bij wisselende machinebelastingen of productiesnelheden. Hierdoor biedt de cilinder onder alle productieomstandigheden een gelijke demping.”

Trefwoordenlijst

Reacties op deze Infomercial

© Copyright - Meat & Co - created by Dokwerkers | Crossmedia