NVWA-tarieven stijgen met 2,3 procent gemiddeld

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen zijn per 1 januari 2018 met gemiddeld 2,3 procent gestegen.

Omdat sommige tarieven stijgen en andere tarieven dalen kunnen de gevolgen voor de individuele bedrijven verschillen, stelt de NVWA.

De NVWA wordt voor ongeveer 70 procent betaald door het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De overige 30 procent wordt betaald door bedrijven als vergoeding voor keuringen en herinspecties. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De tarieven van de NVWA worden daarom jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen.

Toenemende eisen

Andere redenen voor de tariefstijging zijn volgens de NVWA het op verzoek van het bedrijfsleven inrichten van een extra keurpunt in de haven van Rotterdam, de groei van de export en het toenemende aantal eisen die landen buiten de EU stellen aan geïmporteerde producten. “Dit betekent dat de NVWA meer werk moet verrichten om het bedrijfsleven in staat te stellen te exporteren naar deze derde landen”, aldus de voedselautoriteit.

De organisatie stelt dat als alle kostenstijgingen in rekening gebracht waren, de tarieven met gemiddeld 4,1 procent zouden zijn gestegen. De ministeries van LNV en VWS hebben echter besloten om voor het jaar 2018 een deel van de prijsstijging voor hun rekening te nemen. Daarom stijgen de tarieven dit jaar met gemiddeld 2,3 procent.

Bekijk de NVWA-tarieven