Netwerkbijeenkomst: Voedselverspilling winstgevend maken

Op donderdag 29 juni a.s. vindt de netwerkbijeenkomst ‘Van food waste naar food profit’ plaats, waarin door experts wordt getoond hoe je voedselverspilling kunt voorkomen en hoe je reststromen optimaal kunt verwaarden.

Het programma heeft een dynamische opzet. Het expertpanel bestaat uit o.a. Toine Timmermans, programmamanager Sustainable Food Chains, Wageningen University & Research en Bob Hutten, directeur van de Verspillingsfabriek. Deelnemers kunnen hun ideeën pitchen en feedback ontvangen van zowel publiek als experts.
Het accent ligt op de toepassing binnen de eigen bedrijfsvoering. Iedere deelnemer kan zijn eigen bedrijfscase invoeren door middel van een quickscan, die digitaal en live wordt verwerkt. De diverse cases worden centraal besproken en voorzien van feedback.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door MVO Nederland en Wageningen Academy. Kijk hier voor meer informatie.