Handelsakkoord EU met Japan steunt Nederlandse vleesexport

De EU heeft een politiek akkoord bereikt met Japan over het wegnemen van belemmeringen bij de wederzijdse handel. In 2012 zijn de EU en Japan hierover onderhandelingen begonnen, die van groot belang zijn voor de Nederlandse varkens- en kalfsvleessector.

Japan is uitgegroeid tot de tweede grootste exportmarkt voor Europees varkensvlees na China. In 2016 importeerde Japan bijna 400.000 ton Europees varkensvlees. Vanuit Nederland werd meer dan 30.000 ton naar Japan verhandeld met een waarde van meer dan 130 miljoen euro.

In de aanloop naar de onderhandelingen over een handelsverdrag heeft Japan ook de markt geopend voor Nederlands kalfsvlees. Sinds 2013 exporteert Nederland daarom weer kalfsvlees naar Japan. Japan is in potentie een interessante afzetmarkt voor Nederlands kalfsvlees maar vanwege de zeer hoge invoertarieven is de export nog achtergebleven bij de mogelijkheden.

Dankzij het nu bereikte akkoord zal een aantal belemmeringen voor de export van vlees naar Japan worden opgeheven.

Voor varkensvlees zal de nu nog toegepaste minimuminvoerprijs bij import vanuit de EU een minder dominante rol gaan spelen. Hierdoor komen exporteurs vanuit de EU in een betere concurrentiepositie dan andere aanbieders op de Japanse markt. Bovendien worden de invoerheffingen voor verwerkt varkensvlees opgeheven. Dit biedt mogelijkheden voor de export van varkensvleesproducten, dat tot nu door de hoge heffingen niet interessant was.

Japan blijft hierdoor een interessante markt voor Nederlands varkensvlees en door deze export belangrijk om een goede marktprijs voor de Nederlandse varkenshouders te realiseren.

Voor Nederlands kalfsvlees zal de huidige zeer hoge invoerheffing van 38,5% terug worden gebracht naar 9%. Hierdoor wordt de marktpositie van Nederlands kalfsvlees in Japan sterker en kalfsvlees interessanter voor de Japanse consument, waardoor de exportmogelijkheden sterk toenemen.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zegt zeer tevreden te zijn met de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EU en Japan.