Geen financiële steun overheid voor pluimveehouders

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag in een overleg met de sector nogmaals aangegeven dat gedupeerde pluimveehouders die schade leiden door de fipronil-crisis geen financiële steun vanuit de overheid zullen krijgen.

De belangenbehartigers Anevei, COBK, LTO/NOP, Nepluvi en NVP spreken hun teleurstelling uit over de opstelling van de staatssecretaris van EZ en minister van VWS, die ,,herhaaldelijk voorbij gaan aan het feit dat de Nederlandse pluimveesector slachtoffer is van een pluimveeservicebedrijf dat zonder medeweten van gedupeerden de verboden stof fipronil in hun stallen gebruikte, waardoor ruim tweehonderd bedrijven zijn geblokkeerd. De gevolgen zijn exceptioneel groot en behoren absoluut niet tot het normale bedrijfsrisico van pluimveehouders of eierhandel. De schade is nergens verzekerd en zal ook niet te verhalen zijn bij het pluimveeservicebedrijf. Belangrijke afzetmarkten hebben een klap gekregen en het is onzeker wanneer deze zich herstellen. Op veel bedrijven is in enkele weken het inkomen van meerdere jaren verdampt. Dat de overheid niet thuis geeft, levert extra onbegrip op omdat het pluimveeservicebedrijf reeds in november 2016 bij de NVWA bekend was.”
De belangenbehartigers pleiten bij de leden van de Tweede Kamer om donderdag in het spoeddebat over fipronil de staatsecretaris op te dragen wel over te gaan tot het beschikbaar stellen van een pakket aan steunmaatregelen om gedupeerde pluimveehouders tegemoet te komen in de schade die zij door deze crisis lopen.
In België is al wel steun toegezegd aan de gedupeerden aldaar.