Etikettering wild vaak onjuist

De etikettering van wildvleesproducten is vaak niet correct. Maar liefst 70 procent is onjuist gelabeld. Bij reguliere vleesproducten ligt dat op 20 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van N&S Quality Consultants. Het bedrijf nam 75 etiketten van verschillende soorten wildvleesproducten en reguliere vleesproducten onder de loep om na te gaan of er verschillen zijn in de naleving van de etiketteringsregels. In december is er een groter aanbod van wildvleesproducten dan de rest van het jaar.

N&S Quality Consultants constateerde dat het vooral bij de allergenendeclaratie verkeerd gaat, zowel bij het wild als bij de reguliere vleesproducten. De allergenen die in bijlage II van verordening 1169/2011 worden vermeld, dienen te worden opgenomen in de lijst van ingrediënten. Door een afwijkende typografie dient ervoor gezorgd te worden dat deze naam duidelijk te onderscheiden is van de rest van de lijst met ingrediënten, bijvoorbeeld door middel van het lettertype, de stijl of de achtergrondkleur.

Bij sommige van de onderzochte vlees- en wildproducten ontbrak de afwijkende typografie van de allergeenhoudende stoffen in de ingrediëntenlijst, of was de declaratie zelfs helemaal niet meer leesbaar door gebruik van een verkeerd lettertype. Enkele etiketten waren zelfs helemaal onleesbaar geworden omdat het etiket onder het bloed zat.

KWID-ten

Een ander aandachtspunt is dat bij direct contact met het vlees, zowel het etiket als de inkt van food grade materiaal moeten zijn. Ook gaat het vaak verkeerd bij het ‘KWID-ten’, de kwantitatieve opgave van ingrediënten in de ingrediëntendeclaratie. Dat is verplicht als een ingrediënt voorkomt in de benaming van het product, een ingrediënt opvallend in woord of beeld wordt weergegeven op de verpakking en als een ingrediënt van wezenlijk belang is om het levensmiddel te karakteriseren.